ที่ตั้ง
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ที่ตั้ง

E-mail Print PDF

ที่ตั้ง

ตำบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลและอำเภอใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ                 มีอาณาเขตติดต่อกับ   ตำบลนิคม       อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้                     มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลลำปาว    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

              ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลขมิ้น       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก          มีอาณาเขตติดต่อกับ     อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

เนื้อที่              

ตำบลภูดินมีเนื้อที่   49.78   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   34,962    ไร่

 

Last Updated on Thursday, 19 March 2015 10:11  

ผลการดำเนินงาน