คณะผู้บริหาร
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คณะผู้บริหาร

E-mail Print PDF
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลภูดิน
 
 
นายนาค ปรีวาสนา
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
 
 
 
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
 
 
 
นายอรุณ วิเชียรชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
 
 
 
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
 
 
 
 
นายทองสุข บทมาตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
 
 
 
Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 15:11  

ผลการดำเนินงาน