สมาชิกสภา
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สมาชิกสภา

E-mail Print PDF
 

สภาเทศบาลตำบลภูดิน
 

 

 
 
นายสมพร ยานเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
 
 
 
 
 
นางบุญรอด อินทนาศักดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
 
 
 
 
นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูดิน
 
 
 
 
นายศราวุธ สำราญมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 1
 
 
 
 
นายดำรงค์ ทรรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 1
 
 
 
 
นายวินัย อบมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 1
 
 
 
 
 
นางประเนือง ญานเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 1
 
 
 
 
นายบุญถม ณาณอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
 
นายจิตใจ จันทวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
นายทองหลอด การจะโนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
 
นางนงนุช  เทียบแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
 
นายปิยะวัฒน์ ภักดีแพง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
 
 นายประเวท ภูทองยอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน เขต 2
 
 
 
 
 
 
Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 15:19  

ผลการดำเนินงาน