กองการศึกษา
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กองการศึกษา

E-mail Print PDF
 
 
 
 
 
 นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
  
 นางเพ็ญพรรษา จักษุธรรม
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 
 นางวรรณา ภูแสนศรี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าหลวงใต้

 

นางสาวชฏาพร ภูมาตนา 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง
 
 นางสาวกฤษณา ภูผาโลน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ
 
 
นางสาวภานุมาศ  ศรีลาพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายลูกเสือ
 
นางวิภาวรรณ เทพราชา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง
 

นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี
ผู้ช่วยครูผุ้ดุูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าหลวงใต้
 
 
นางพนมไพร โกมาร
ผู้ช่วยครูผุ้ดุูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าบ้านค่ายลูกเสือ
 
 นางสาวนิตยา พลพิน
ผู้ช่วยครูผุ้ดุูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าหลวงใต้

  

Last Updated on Thursday, 02 March 2017 11:09  

ผลการดำเนินงาน