กองคลัง
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กองคลัง

E-mail Print PDF

  

  นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

นางสาวปรารถนา การศักดิ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 

 

นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

  

นายวันชัย คงสมมาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
นางสาวจิรนันท์ วิเชียรชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

  

   นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 

 

นางสาวปรียานุช รัตนางาม
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

นายมงคล ตราจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 

 

นายกำพล ยานเพิ่ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 

 

*******************************

Last Updated on Wednesday, 08 March 2017 13:54  

ผลการดำเนินงาน