ที่ตั้ง
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ที่ตั้ง

E-mail Print PDF

ที่ตั้ง

ตำบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลและอำเภอใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ                มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลนิคม       อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้                     มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลลำปาว    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

              ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลขมิ้น       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก          มีอาณาเขตติดต่อกับ     อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อที่              

ตำบลภูดินมีเนื้อที่   49.78   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   34,962    ไร่

 

E-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

โทรศัพท์สำนักงาน   043 010494

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

 

Last Updated on Friday, 28 June 2019 13:52  

ผลการดำเนินงาน