โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี่้ยง
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี่้ยง

E-mail Print PDF

 เทศบาลตำบลภูดิน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ปี 2561 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชประณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้า ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่  สุนัข แมว ในเขตพื้นที่ตำบลภูดิน ทั้ง 14 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 February 2018 10:10  

ผลการดำเนินงาน