จำนวนหมู่บ้าน
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

จำนวนหมู่บ้าน

E-mail Print PDF

จำนวนหมู่บ้าน

 

ตำบลภูดิน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1

บ้านสว่าง

2

บ้านค่ายลูกเสือ

3

บ้านถิ่นพัฒนา

4

บ้านคำใหญ่

5

บ้านโนนหัวเขื่อน

6

บ้านคำดอกไม้

7

บ้านพักสุขใจ

8

บ้านเหล่าหลวง

9

บ้านนาขาม

10

บ้านโคกนางาม

11

บ้านเหล่าหลวงใต้

12

บ้านเหล่าหลวงกลาง

13

บ้านโนนศาลา

14

บ้านภูทอง

 

Last Updated on Sunday, 14 November 2010 22:50  

ผลการดำเนินงาน