ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน

E-mail Print PDF
 
ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
 
เทศบาลตำบลภูดิน
จัดชุดให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
และน้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
โดยกองช่าง เทศบาลตำบลภูดิน
ออกให้บริการแก่ประชาชนทุกวันในวันราชการ
ส่วนการสูบน้ำของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้บริการสูบน้ำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทุกวัน
 

 

ผลการดำเนินงาน