เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

E-mail Print PDF

 เรื่อง  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ  Para Asphaltic Concrete  สายทาง
แยกทางหลวง ๒๒๗  บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ – บ้านพักสุขใจ  หมู่ที่ ๗  (ช่วงบ้านหลวงหลวงกลาง หมู่ที่ ๑๒)  ตำบล  ภูดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ www.phudin.go.th/th/files/ราคากลาง 1(1).pdf   www.phudin.go.th/th/files/ราคากลาง 2(1).pdf

 

ผลการดำเนินงาน