เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bibding)
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bibding)

E-mail Print PDF

 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bibding)  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ  Para Asphaltic Concrete  สายทางแยกทางหลวง ๒๒๗  บ้านสว่าง            หมู่ที่ ๑ – บ้านพักสุขใจ  หมู่ที่ ๗  (ช่วงบ้านหลวงหลวงกลาง หมู่ที่ ๑๒)  ตำบลภูดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาตรงาน  ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  หนา  ๔.๐๐ เซนติเมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  ๑.๕๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๒๗๕  เมตร   และป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบ ทต.ภูดิน  ๕/๒๕๕๒  www.phudin.go.th/th/files/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(3).pdf

Last Updated on Thursday, 05 September 2019 15:07  

ผลการดำเนินงาน