สภาพภูมิอากาศ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สภาพภูมิอากาศ

E-mail Print PDF

สภาพภูมิอากาศ

 

                สภาพภูมิอากาศของตำบลภูดินเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 32   องศาเซลเซียส  มี  3 ฤดู  ดังนี้

                                Ö    ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม

                                Û    ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนายน กันยายน

                                ×    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่   ตุลาคม มกราคม

 

ผลการดำเนินงาน