พื้นที่/คุณภาพดิน
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พื้นที่/คุณภาพดิน

E-mail Print PDF
พื้นที่ถือครองที่ดินและพื้นที่เกษตรของแต่ละหมู่บ้าน
 
มู่ที่ บ้าน พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่นา (ไร่) พื้ินที่ไร่ (ไร่) พื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) พื้นที่อื่น ๆ (ไร่)
1 บ้านสว่าง 2,382 478 832 930 142
2 บ้านค่ายลูกเสือ 1,176 205 634 253 84
3 บ้านถิ่นพัฒนา 1,067 133 699 155 80
4 บ้านคำใหญ่ 1,660 232 940 330 158
5 บ้านโนนหัวเขื่อน 2,003 380 1,245 230 148
6 บ้านคำดอกไม้ 4,126 128 610 390 2,998
7 บ้านพักสุขใจ 4,449 0 773 80 3,596
8 บ้านเหล่าหลวง 2,107 485 890 570 162
9 บ้านนาขาม 4,614 340 995 245 3,034
10 บ้านโคกนางาม 1,835 530 839 332 134
11 บ้านเหล่าหลวงใต้ 2,257 193 951 140 973
12 บ้านเหล่าหลวงกลาง 2,123 230 480 270 1,143
13 บ้านโนนศาลา 3,770 150 449 240 2,931
14 บ้านภูทอง 1,123 85 640 320 78
รวม   34,692 3,569 10,977 4,485 15,661
 

คุณภาพดิน

                 ลักษณะดินของตำบลภูดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินดาน   ไม่อุ้มน้ำ  ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีสารอินทรีย์เป็นดินจืด   จะต้องมีการปรับปรุงดินให้คืนสภาพความสมบูรณ์ให้ดิน   ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้พื้นดินทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย

 

 

Last Updated on Wednesday, 18 March 2015 11:19  

ผลการดำเนินงาน