messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
เรื่อง ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
เรื่อง ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
เรื่อง ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bibding โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภุดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
เรื่อง ประกาศร่างประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 42-016 สายทางหมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่ - หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2