เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน (21 ก.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุม (21 ก.ค. 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัแรก วันที่ 17 พ.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุม (17 พ.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุม (12 พ.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file หนังสือเชิญร่วมรับฟังการประชุม (12 พ.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานการประชุมครั้งแรก 11 พ.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรกปี 64 (11 พ.ค. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file นัดประชุม 6 ส.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เรียกประชุม 24 ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file นัดประชุม 25 พ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file นัดประชุม 19 ก.พ.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file เชิญร่วมฟังการประชุม 19 ก.พ.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file นัดประชุม 18 ก.พ.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร