เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 91
เมื่อวาน 226
เดือนนี้ 3,094
เดือนที่แล้ว 7,681
ทั้งหมด 37,221

group กองการศึกษาฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงนายกฯ
โทร : 081-8729124
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร