เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39
group กองการศึกษาฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
จ้างเหมาบริการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร