เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : เทศบาลตำบลภูดิน จัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์มดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรง พระชนมมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูดิน
ผู้โพส : admin