messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ เทศบาลตำบลภูดิน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายศราวุธ สำราญมล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน และหัวหน้าสำนักปลัด นำ ผอ.กอง เจ้าพนักงาน และบุคลากรเทศบาลตำบลภูดินทุกคน เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปีสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ พร้อมกับกล่าวมอบนโยบายตลอดจนทิศทางการบริหารของเทศบาลตำบลภูดิน เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงรูปธรรมแก่ทางราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลภูดินต่อไป
ผู้โพส : admin