ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม

ชื่อไฟล์ : KraC6feThu103104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้