ชื่อเรื่อง : เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : VGlkgO2Tue33330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้