ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภุดิน เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : b45ww5GFri44555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้