ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 - บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ำดำ ? คุ้มโนนบ้านเก่า) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์