messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
info No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2567ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลภูดิน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เทศบาลตำบลภูดิน จัดกีฬาการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม


ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖


แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

image
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน 4 ประเด็นหลัก
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตลาดวัว (ตลาดนัดโค-กระบือ) เทศบาลตำบลภูดิน
กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ เทศบาลตำบลภูดิน
ปรับถนนทางเลี่ยงบ้านสร้างสุข
วางถุงทรายกั้นน้ำท่วม
กองช่างเทศบาลตำบลภูดิน ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเด็กปลอดภัย เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
 
image วารสารเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสาสพัฒนาภูมิทัศน์[17 ตุลาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำมันไพรสูตรโบราณ ประจำปี 2566[25 สิงหาคม 2566]
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566[27 กุมภาพันธ์ 2566]