เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
เดือนนี้ 6,709
เดือนที่แล้ว 13,355
ทั้งหมด 60,580

group สำนักปลัด
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นางสาวอภิญญา ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวอภิญญา ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัชนี ศรีพันลม)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัชนี ศรีพันลม)
จ้างเหมาบริการ
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์)
จ้างเหมาบริการ
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร