เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผอ.กองคลัง
นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์
จพง.การเงินและบัญชี
นายวันชัย คงสมมาตร
จพง.พัสดุ
นางจิรนันท์ ยัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศศิภรณ์ วิระพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกำพล ยานเพิ่ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายปิยะณัฐ นาห้วยนาค
จ้างเหมาบริการ
นายพิชชานันท์ ตราจันทร์
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นางสาวอภิญญา ภูสงวน
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายพงษ์พิทักษ์ ญานเพิ่ม
จ้างเหมาบริการ กองคลัง