เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
group กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายปิยะณัฐ นาห้วยนาค
จ้างเหมาบริการ
นายปิยะณัฐ นาห้วยนาค
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร