เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 119
เมื่อวาน 254
เดือนนี้ 3,122
เดือนที่แล้ว 7,709
ทั้งหมด 37,249

group กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวแพรวา น้อยคูณ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวแพรวา น้อยคูณ
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงนายกฯ
โทร : 081-8729124
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร