เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 205
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลภูดิน ที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงคุ้มน้ำดำ – คุ้มโนนบ้านเก่า) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลภูดิน ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลภูดิน ที่ทำงานให้กับเทศบาลฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร