เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
group กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร