เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
group คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายพุฒ ภูมาตนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายพุฒ ภูมาตนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร