messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
นโยบายบริหารงานบุคคล 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
คำภีร์วินัยท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1