messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
image วารสารเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสาสพัฒนาภูมิทัศน์[17 ตุลาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำมันไพรสูตรโบราณ ประจำปี 2566[25 สิงหาคม 2566]
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566[27 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566[27 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[14 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” [28 ธันวาคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูดิน ลงพื้นที่ดำเนินการ สำรวจและตรวจโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน[13 ธันวาคม 2565]
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “ภูดิน-โนนน้ำเกลี้ยง” ประจำปี2565 ณ สนามกีฬาตำบลภูดิน[9 ธันวาคม 2565]
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ)