เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
image วารสารเทศบาล
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [14 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” [28 ธันวาคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูดิน ลงพื้นที่ดำเนินการ สำรวจและตรวจโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน [13 ธันวาคม 2565]
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “ภูดิน-โนนน้ำเกลี้ยง” ประจำปี2565 ณ สนามกีฬาตำบลภูดิน [9 ธันวาคม 2565]
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [9 ธันวาคม 2565]
กองช่าง เทศบาลตำบลภูดิน ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดเสียหาย [2 ธันวาคม 2565]
เทศบาลตำบลภูดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและดับเพลิงเบื้องต้น ร่วมกับ บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด [29 พฤศจิกายน 2565]
ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก [28 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)