messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
คำสั่งให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1