messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 ตุลาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
12 กันยายน 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
9 สิงหาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
3 สิงหาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
22 กุมภาพันธ์ 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 49
23 มกราคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 79
9 มกราคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แก้ไข) ครั้งที่ 2 /2566 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 63
29 พฤศจิกายน 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
25 ตุลาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 /2565 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 59
11 สิงหาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2 /2565 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 106
17 กุมภาพันธ์ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 132
28 ตุลาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 267
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1