เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลภูดิน บูรณาการโครงการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรลำปาว , เทศบาลตำบลหนองสอ, เทศบาลตำบลลำคลอง , รพ.สต.เหล่าหลวง ต.ภูดิน , รพ.สต.หนองสอ, รพ.สต.ตำบลลำคลอง , กลุ่มผู้นำฝ่ายปกครอง และ อปพร. ได้แก่ ตำบลภูดิน ตำบลลำคลอง และ ตำบลลำปาว โดยมีสถานีตำรวจภูธรลำปาว เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการชื่อ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ "โครงการนาคา พิทักษ์รักษ์ประชา" จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร