เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 12 - บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางหมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง (ถนนสายคุ้มสร้างสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง (ถนนสายทางข้ามหนองโสกกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่่น สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง (ถนนสายข้างบ้านนายสัย วิระพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทาง หมู่ที่ 2 บ้านค่ายลูกเสือ (ถนนสายตรงข้ามศลาประชาคมหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง (ซอยงคลฟาร์มไปตำบลโนนน้ำเกลี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 3 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concerte สายทางหมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน (ถนนสาย หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน - หมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่) หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวเขื่อน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิว Asphaltic concerte สายทางหมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ (ถนนสาย หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ - หมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่) หฒุ่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง (คุ้มคำเลา) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา (ถนนสายกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านถิ่นพัฒนา ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ จำนว 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 42-016 สายทางหมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่ - หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมู่ที่ 1 บ้านสว่าง (ถนนสายไปวัดสว่างอัมพะวัน) หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทาง หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา (ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า) หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านภูทอง หมู่ที่ 14 ตำบลภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดึก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดินถม จำนวน 800 ลบ.ม. ลูกรัง จำนวน 1,370 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ถังพลาสติก (ใช้ทำถังขยะเปียก) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน?) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง (คุ้มคำเลา) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง (คุ้มคำเลา) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed วัสดุก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ (ถนนตรงข้ามหน้าโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ( (ต่อถนนคอนกรีตเสริเหล็กเดิม)ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง (ถนนสายบ้านนายไฟโรจน์ ไร่บุญ คุ้มสร้างสุข) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา (ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา (ต่อถนนคอนกรีตเสริเหล็กเดิม) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ถนนสายไปคำไผ่ ) หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ต่อถนนคอนกรีตเสริเหล็กเดิม)ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านคำดอกไม้ (ถนนสายไปคำไผ่ ) หมู่ที่ ๖ บ้านคำดอกไม้ (ต่อถนนคอนกรีตเสริเหล็กเดิม)ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จัดซื้อหญ้านวลน้อย เพื่อดำเนินการโครงการปลูกหญ้าสนาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการซ่อถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง (ถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพชุมชนเหล่าหลวง) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA ทองแดง CU พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านคำใหญ่ (ถนนสายไปโรงแป้งมันจิรัฐพัฒนา) หมู่ที่ ๔ บ้านคำใหญ่ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านคำใหญ่ (ถนนสายวัดคำญาคู) หมู่ที่ ๔ บ้านคำใหญ่ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง (คุ้มคำญาคู) หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการวางท่อขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 14 บ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๕ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๕ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา (ถนนสายทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม (ถนนสายด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนน Asphaltic Concrete สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ถนนสายกลางหมู่บ้านไปสะพานปลา) หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ (สายหน้าโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน (ถนนสายหน้าวัดพุทธคามนิคม-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
1 - 50 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3